Voordelen van mediation

Voordeel van mediation is dat je meer controle over de afspraken hebt dan wanneer de rechter een beslissing neemt. Het draagvlak om afspraken na te komen is groter en de kosten zijn lager dan wanneer je allebei met een eigen advocaat procedeert. Ook blijft de onderlinge verstandhouding vaak beter. Dat is, zeker als er kinderen zijn, waardevol.

Omdat ik naast mediator ook advocaat ben kan ik namens jullie beiden het verzoekschrift tot echtscheiding, vergezeld van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan, bij de rechtbank indienen. Je hebt dus alleen maar met mij te maken en niet met andere gezichten. Een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding wordt over het algemeen snel door de rechter afgewikkeld, vaak binnen enkele weken. Een zitting bij de rechtbank is niet nodig.
Ik rond het hele proces van begin tot eind voor jullie af. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van vele andere mediators, die geen (gespecialiseerd) advocaat zijn.

Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens een kennismakingsgesprek neem ik de tijd om in alle rust jouw situatie te bespreken.

Benieuwd naar mijn tarieven?