Kinder- en partneralimentatie

Hoe gaan we de kosten van de kinderen verdelen? Hoeveel kinderalimentatie of partneralimentatie moet ik betalen of hoeveel krijg ik? Hoeveel geld heb ik straks te besteden? Na een scheiding bestaan vaak alimentatieverplichtingen.

Ouders moeten bijdragen in de kosten van hun kinderen. Bij scheiding worden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van de kinderen. Daarnaast kan het zo zijn dat een van de partners aanspraak kan maken op partneralimentatie. Ik ben bekwaam in het opstellen van alimentatieberekeningen en kan je van alle benodigde informatie voorzien.

 

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie heeft prioriteit boven partneralimentatie. Bij een scheiding wordt daarom eerst berekend hoe de ouders de kosten van hun kinderen moeten verdelen. De behoefte van de kinderen aan een financiële bijdrage van hun ouders wordt meestal bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders voorafgaand aan de scheiding. De verdeling van de behoefte is afhankelijk van de draagkracht van de ouders, die wordt berekend op basis van het inkomen na de echtscheiding. Vaak wordt overeengekomen dat de ene ouder kinderalimentatie betaalt en de andere ouder alle kosten van de kinderen voldoet. Een andere mogelijkheid is om allebei een bijdrage over te maken naar een speciale kinderrekening, waarvan de kosten van de kinderen betaald worden. De voor- en nadelen van de mogelijkheden bespreek ik graag met je.

Partneralimentatie
Nadat de kinderalimentatie is overeengekomen of vastgesteld, wordt aandacht besteed aan de vraag of er aanleiding is tot het betalen van partneralimentatie. Eerst wordt gekeken of er behoefte is aan partneralimentatie, waarbij rekening wordt gehouden met het eigen inkomen en/of het inkomen dat iemand zou kunnen verdienen. Vervolgens is het de vraag of de alimentatieplichtige partner in staat is (draagkracht heeft) om partneralimentatie te betalen.

Wijziging alimentatie op een later moment
Je kunt mij ook inschakelen als je denkt dat een verhoging, verlaging of nihilstelling van de kinderalimentatie en of partneralimentatie noodzakelijk is. Volgens de wet bestaat daarvoor aanleiding als de alimentatie van begin af aan te hoog of te laag is geweest, of als sprake is van gewijzigde omstandigheden aan de kant van de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde. Bijvoorbeeld in geval van ontslag, (langdurige) werkloosheid, wijziging van inkomen, bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hertrouwen of samenwonen of een wijziging van de zorgregeling of het hoofdverblijf van het kind.

Mocht je twijfelen of in jouw geval sprake is van een wijziging die moet leiden tot aanpassing van de alimentatie of wil je weten of de  alimentatie (nog) wel klopt? Blijf niet met je vraag zitten maar neem tijdig contact op!

Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens een kennismakingsgesprek neem ik de tijd om in alle rust jouw situatie te bespreken.

Benieuwd naar mijn tarieven?