Ouderschapsplan

Je gaat scheiden en hebt samen een kind. Dat is ingrijpend en verdrietig. Hoe zorg je er als ouders voor dat je kind hier zo min mogelijk last van heeft?

Als je op het moment dat je gaat scheiden kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dat geldt in geval van echtscheiding, maar ook in andere scheidingssituaties (verbreking samenwoning of ontbinding geregistreerd partnerschap) waarin ouders gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen. Ik help bij het opstellen van een ouderschapsplan. De volgende onderwerpen moeten daarin in ieder geval worden opgenomen:

– Op welk adres worden de kinderen ingeschreven (hun hoofdverblijf)
– Hoe worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld (de zorgregeling)
– Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld (kinderalimentatie)
– Hoe informeer en raadpleeg je elkaar over zaken m.b.t. de kinderen (de informatie- en consultatieregeling)

Het ouderschapsplan kan worden uitgebreid met afspraken over allerlei andere onderwerpen die de kinderen aangaan, afhankelijk van de leeftijden van de kinderen en jullie situatie. Door mijn ervaring weet ik waar het in de praktijk mis kan gaan en wat van belang is om op te nemen in het ouderschapsplan. Door hierop te anticiperen, kunnen later problemen en tijdrovende en kostbare procedures voorkomen worden.

 

Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens een kennismakingsgesprek neem ik de tijd om in alle rust jouw situatie te bespreken.

Benieuwd naar mijn tarieven?