Gezamenlijke uitoefening gezag niet meer mogelijk?

Hoe krijg je gezag?
Als jouw kind nog onder de 18 jaar is, heb jij als ouder de plicht en het recht om je kind op te voeden en te verzorgen. Je hebt het recht en de verplichting (belangrijke) beslissingen over jouw kind te nemen. Dit wordt ook wel gezag genoemd. Een moeder uit wie het kind geboren wordt, krijgt (behoudens bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld minderjarigheid) automatisch het ouderlijk gezag over haar kind. Als je met elkaar gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, krijg je allebei automatisch het gezag bij de geboorte van het kind. Wanneer je het gezag niet automatisch hebt gekregen kan je het gezag ook krijgen door dit – tegelijkertijd met de erkenning van jouw kind – bij de gemeente te regelen met de andere ouder. Als je je kind vóór 1 januari 2023 hebt erkend, dan ben je bij de erkenning niet automatisch met het ouderlijk gezag belast. Samen met de andere ouder kun je online via de rechtbank het gezamenlijk gezag regelen via deze link: Gezamenlijk gezag aanvragen | Rechtspraak. Tot slot kun je met het ouderlijk gezag over jouw kind worden belast via een uitspraak van de rechter.

Inhoud gezag
Als ouders met gezag zijn jullie samen verantwoordelijk voor de beslissingen over jullie kind. Jullie moeten samen beslissingen nemen, maar hebben ook elkaars toestemming nodig voor beslissingen.
Bepaalde beslissingen over jullie kind moet je als ouders altijd samen nemen, althans je hebt het akkoord van de andere ouder hiervoor nodig. Voorbeelden van gezagsbeslissingen zijn: op welke school wordt het kind ingeschreven? Mag je naar andere kant van het land verhuizen met de kinderen? Welke medische behandeling moet het kind krijgen, of welke medicijnen?

Soms levert het gezamenlijk ouderlijk gezag problemen op. Bijvoorbeeld als het jullie niet (meer) lukt samen beslissingen te nemen over de gezondheid van jullie kind. Het kan ook zijn dat de oudere ouder structureel geen toestemming geeft, bijvoorbeeld voor een vakantie naar het buitenland, verlenging van het paspoort of de inschrijving voor een nieuwe school. Daarom is het belangrijk dat je als ouder zoekt naar een oplossing.

Mediation
Als je er samen niet meer uit komt, dan kan mediation een oplossing zijn. Je gaat als ouders samen aan tafel en probeert een oplossing te vinden voor jullie meningsverschil. Tijdens de mediation begeleid ik jullie om samen in gesprek te gaan en afspraken te maken die voor jullie werken. Bij mediation is het wel belangrijk dat beide ouders achter het traject staan. Jullie moeten beiden bereid zijn om met elkaar te praten. Als je twijfelt of mediation een oplossing voor jullie situatie kan zijn, neem dan gerust contact met mij op.

Verzoek bij de rechtbank
Het kan zijn dat jullie met mediation niet tot een oplossing komen. Of dat de problemen na de mediation niet opgelost zijn. Als het kind klem raakt tussen jou en de andere ouder en het de ontwikkeling van jullie kind schaadt, kun je de rechter vragen om jou met het eenhoofdig gezag over het kind te belasten (eenhoofdig gezag).  Een verzoek tot eenhoofdig gezag wordt niet zomaar toegewezen, omdat gezamenlijke uitvoering van het gezag de norm is. Tegelijkertijd mag de uitoefening van gezamenlijk gezag niet ten koste gaan van het kind.

Als je overweegt of eenhoofdig gezag een oplossing zou kunnen zijn in jullie situatie, of als je geconfronteerd wordt met een verzoek tot eenhoofdig gezag dat jouw ex-partner bij de rechtbank heeft ingediend, bel of e-mail mij gerust om even te overleggen. Ik kan je ongetwijfeld verder op weg helpen.

Verzoek afwijzen of toewijzen?
Als een verzoek tot eenhoofdig gezag aan de rechter wordt voorgelegd, kan hij het verzoek alleen toewijzen op twee punten. Eenhoofdig gezag kan worden toegewezen als jullie als ouders ernstig in jullie strijd en problematiek zijn verwikkeld en dit negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van jullie kind (klemcriterium). Als hier geen sprake van is kan de rechter alsnog eenhoofdig gezag toewijzen op het moment dat hij oordeelt dat dit op een andere manier noodzakelijk is in het belang van jullie kind (noodzakelijkheidscriterium). De rechter kijkt dan nog wel of jullie de situatie kunnen verbeteren. Hij kan jullie bijvoorbeeld doorverwijzen naar een mediationtraject.

Toewijzen
Het is dus niet zo dat bij moeizame communicatie tussen jou en de andere ouder eenhoofdig gezag als de oplossing wordt gezien door de rechter. Om eenhoofdig gezag te kunnen krijgen zul je moeten aantonen dat je op verschillende manieren hebt geprobeerd samen vorm te geven aan het gezag en dat jullie hebben geprobeerd de communicatie te verbeteren. Ook zul je moeten aanvoeren waarom dit niet heeft geholpen. Het is ook belangrijk aan te tonen dat de andere ouder structureel geen medewerking verleent bij het nemen van beslissingen over (voorbeeld: paspoort en vakantie), welke gevolgen dit heeft gehad voor de kinderen en dat in de toekomst geen verbetering valt te verwachten.

Gevolgen toewijzen
Ook bij toewijzing van eenhoofdig gezag blijft de ouder zonder gezag rechten en plichten houden tegenover jullie kind. Ook zonder gezag blijft de ouder recht houden op omgang en contact met het kind.  De ouder met gezag is verplicht om een ouder zonder gezag te informeren over het kind. Verder is de ouder zonder gezag ook nog steeds verplicht financieel bij te dragen aan het kind.

Als je na het lezen van deze informatie denkt dat eenhoofdig gezag een oplossing kan zijn in jouw situatie maar je twijfelt hoe haalbaar het zou zijn de rechtbank om eenhoofdig gezag te vragen, mail of bel mij dan gerust. Je mag natuurlijk ook contact met mij opnemen als je je tegen een verzoek tot eenhoofdig gezag moet verweren. In beide gevallen kijken we samen naar jouw situatie en jouw wensen. In een kennismakingsgesprek zal ik de procedure uitgebreider toelichten en kijk ik met jou mee naar de situatie, zodat ik hierin passend advies kan geven.

 

Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens een kennismakingsgesprek neem ik de tijd om in alle rust jouw situatie te bespreken.

Benieuwd naar mijn tarieven?