Sinds 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Sinds 1 januari 2023 krijgen vaders* die niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap met de moeder zijn aangegaan, automatisch samen met haar het ouderlijk gezag als zij het kind erkennen. Het kind kan voor of na de geboorte worden erkend. Het is niet meer nodig om het gezag samen met de moeder bij de rechtbank aan te vragen.

De moeder van een kind heeft vanaf de geboorte van rechtswege het gezag. Vóór 1 januari jl. kon je als ongehuwde vader het gezag bij de rechtbank aanvragen, nadat je je kind had erkend. De ervaring heeft geleerd dat veel ongehuwde ouders niet op de hoogte waren van het feit dat zij het gezag apart moesten regelen. Ook werd het vaak vergeten als de erkenning eenmaal was geregeld.

De overheid wilde het ontstaan van gezamenlijk gezag eenvoudiger maken en het verschil tussen ongehuwde ouders en gehuwde ouders op dit punt opheffen. Als je met elkaar gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heb je namelijk automatisch allebei het gezag over je kind. Maar meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen wordt buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Daarom is de wet gewijzigd. Deze regel sluit beter aan bij de huidige samenleving.

Heb je je kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan moet je het gezamenlijk gezag nog wel samen met de moeder regelen. Ook als je kind na 1 januari 2023 is geboren. Je kunt het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via deze link: Gezamenlijk gezag aanvragen | Rechtspraak

In een aantal situaties volgt geen gezamenlijk gezag na erkenning. Bijvoorbeeld als er al een voogd is (een persoon of een instantie), als niemand het gezag over het kind heeft (omdat de moeder bijvoorbeeld minderjarig is of onder curatele staat), als er al twee personen met gezag zijn (bijvoorbeeld de moeder met de stiefvader), de erkenner al eerder het gezag over het kind heeft gehad en zo zijn er nog een meer uitzonderingen.

Heb je een vraag over dit onderwerp? Bel of mail mij gerust.

* Overal waar vader staat, kan ook moeder gelezen worden.

Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens een kennismakingsgesprek neem ik de tijd om in alle rust jouw situatie te bespreken.

Benieuwd naar mijn tarieven?